Thông báo về việc tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2019 30-09-2019

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở vào ngày 26 tháng 10 năm 2019.

1. Mục đích Hội thảo:

- Tạo diễn đàn cho sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH trình bày tiến độ thực hiện đề tài và chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong quá triển khai đề tài.

- Ban tư vấn khoa học của Hội thảo chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, giải đáp các vướng mắc cho các chủ nhiệm đề tài.

2. Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo các Khoa và trợ lý NCKH các Khoa;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau Đại học quan tâm nghiên cứu khoa học trong toàn Trường;

- Các cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH độc lập cấp cơ sở (bắt buộc).

- Số lượng sinh viên, học viên sau Đại học tham dự được phân bổ như sau:

Khoa tiếng Anh: 100 SV;

Khoa tiếng Pháp: 30 SV;

Khoa tiếng Nga: 10 SV;

Khoa tiếng Trung: 80 SV;

Khoa NN&VH Nhật Bản: 40SV; 

Khoa NN&VH Hàn Quốc: 30 SV;

Khoa Quốc tế học: 20 SV;

Khoa Việt Nam học: 40 SV;

Học viên cao học: 20 HV.

3. Hình thức tổ chức:

- Dựa trên các Báo cáo định kỳ thực hiện đề tài KH&CN cấp cơ sở của chủ nhiệm đề tài (đính kèm), Ban tổ chức sẽ chọn một số báo cáo (dự kiến 06 báo cáo) trình bày tại Hội thảo.  

-  Thời gian báo cáo: 15 phút (10 phút báo cáo + 5 phút giải đáp, thảo luận)

4. Thời gian và địa điểm tổ chức:

Thời gian: 7h30 ngày ngày 26 tháng 10 năm 2019.    

Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Tòa nhà Thư viện.

5. Đăng ký tham dự:  

Các đơn vị tổng hợp và nộp danh sách tham dự (file đính kèm) về Phòng KH,CN&HTQT qua email: thidhnn2012@hueuni.edu.vn. ĐT: 0234.3830722 trước 17h00 ngày 15/10/2019.

6. Nộp Báo cáo định kỳ:

Chủ nhiệm đề tài nộp Báo cáo định kỳ bản giấy và bản điện tử theo mẫu đính kèm về Phòng KH,CN&HTQT trước ngày 15/10/2019.

Trường đề nghị các chủ nhiệm đề tài thực hiện báo cáo đúng quy định và các đơn vị phổ biến Công văn đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên sau Đại học và triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Trân trọng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 14
Tổng số lượt xem trang này: 549
Tổng số lượt truy cập: 8.320.429