Thông báo về việc tổ chức kỳ thi Kết thúc học phần, học kỳ II, năm học 2019 – 2020 (Dành cho sinh viên K15) 01-09-2020

Căn cứ thông báo số 827/TB-ĐHNN ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc triển khai kế hoạch học tập trở lại đối với sinh viên đại học chính quy;

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế sẽ tổ chức kỳ thi Kết thúc học phần (KTHP), học kỳ II, năm học 2019 – 2020 cho sinh viên K15 (đối với các học phần Trường chưa tổ chức được do ảnh hưởng của dịch Covid -19).

Thời gian tổ chức thi vào ngày thứ bảy và chủ nhật, cụ thể ngày 26-27/9/2020, 03/10/2020, 10/10/2020. Đề nghị sinh viên truy cập vào tài khoản cá nhân trên Trang thông tin đào tạo – Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế để cập nhật lịch thi cụ thể. Lịch thi có thay đổi về ngày thi, giờ thi và phòng thi.

Trường hợp sinh viên có minh chứng ở trong vùng dịch không thể dự thi KTHP trong thời gian trên, đề nghị sinh viên truy cập vào địa chỉ https://hucfl.hueuni.edu.vn/vi/index.php/tin-tuc/tap-hop-cac-bieu-mau, chọn và hoàn thành hai mẫu đơn: (1) đơn xin hoãn thi, (2) đơn xin tham gia kỳ thi phụ. Đối với sinh viên ngoại tỉnh không thể trực tiếp nộp đơn, để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường đề nghị sinh viên khi hoàn tất thủ tục xin tham gia kỳ thi phụ làm 01 đơn xin hoãn thi và 01 đơn xin tham gia kỳ thi phụ cho tất cả các môn thi. Sinh viên nộp bản scan đơn có chữ ký tươi và minh chứng xác nhận đang ở tại vùng dịch có xác nhận của địa phương về Phòng KT&BĐCLGD qua địa chỉ email: dhnn_ktdbcl@hueuni.edu.vn. Sinh viên lưu ý hạn cuối nộp đơn xin hoãn thi vào ngày 12/10/2020, đơn xin tham gia kỳ thi phụ vào ngày 16/10/2020 (5 ngày sau khi kết thúc kỳ thi học phần).

Đối với sinh viên không đến từ vùng dịch, có lý do chính đáng không thể tham dự kỳ thi, đề nghị sinh viên làm đúng theo Hướng dẫn số 515/HD-ĐHNN ngày 28/02/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế về việc Hướng dẫn quy trình nộp đơn xin tham gia kỳ thi phụ đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Nhà trường.

Vậy, Nhà trường thông báo cho sinh viên K15 được biết thông tin, đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được yêu cầu./.


 
 
Bài viết mới hơn
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 25
Tổng số lượt xem trang này: 923
Tổng số lượt truy cập: 10.901.358