Thông báo về việc tổ chức Tập huấn Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2019 21-03-2019

Thực hiện nhiệm vụ Khoa học Công nghệ năm 2019, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức Tập huấn  Phương pháp Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên năm 2019 như sau:

1. Thời gian và địa điểm      

Thời gian: 7h30, ngày 06 tháng 04 năm 2019 (thứ 7)

Địa điểm: Hội trường 1, tầng 3 – Nhà Hiệu bộ - Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

2. Thành phần tham dự

- Đại diện lãnh đạo khoa;

- Trợ lý NCKH của các khoa;

- Cán bộ, giảng viên có quan tâm;

- Học viên cao học, sinh viên năm 2, 3, 4.

* Thành phần tham dự bắt buộc

-  Cán bộ, giảng viên, học viên cao học và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp cơ sở;

- Số lượng SV phân bổ:

Khoa tiếng Anh: 50 SV;

Khoa tiếng Pháp: 20 SV;

Khoa tiếng Nga: 10 SV;

Khoa tiếng Trung: 35 SV;                     

Khoa NN&VH Nhật Bản: 30 SV;   

Khoa NN&VH Hàn Quốc: 15 SV;

Khoa Quốc tế học: 15 SV;

Khoa Việt Nam học: 20 SV;

Học viên cao học: 20 HV;

3. Nội dung Tập huấn

  • Phương pháp xác định vấn đề nghiên cứu và đặt câu hỏi nghiên cứu;
  • Cách đặt tên đề tài và chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp;
  • Hướng dẫn viết thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở;
  • Hướng dẫn viết cơ sở lý luận cho đề tài KHCN cấp cơ sở;
  • Hướng dẫn  viết báo cáo tổng kết đề tài NCKH cấp cơ sở;
  • Hướng dẫn viết bài báo khoa học đăng ở Thông báo Khoa học của Trường.

4. Cách thức đăng ký

Đăng ký tham dự theo từng đơn vị và gửi danh sách (bản giấy và file mềm) về Phòng KH,CN&HTQT, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trước 17h00 ngày 2/4/2019, qua địa chỉ email thidhnn2012@hueuni.edu.vn 

Đây là một hoạt động quan trọng, có ý nghĩa và quyền lợi khoa học đối cán bộ trẻ, học viên cao học và sinh viên. Kính đề nghị lãnh đạo các đơn vị thông báo và khuyến khích cán bộ, học viên, sinh viên tham dự buổi Tập huấn theo kế hoạch.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 810
Tổng số lượt truy cập: 8.474.540