Thông báo về việc triển khai thời gian nghỉ hè đối với sinh viên 22-06-2018

Trường ĐHNN thông báo đến sinh viên thời gian nghỉ hè, cụ thể như sau: (xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 1.141
Tổng số lượt truy cập: 5.285.725