Thông báo xét chọn học bổng Phuc's Fond năm học 2018-2019 05-10-2018

Thực hiện Công văn số 1322/ĐHH-CTHSSV ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Đại học Huế về việc phân bổ chỉ tiêu xét cấp học bổng Phuc's Fond năm học 2018-2019, nay Nhà trường thông báo cho những sinh viên có nhu cầu xin cấp học bổng các thông tin về học bổng như sau:

1. Số lượng: 05 suất.

2. Trị giá: Từ 2.000.000đ đến 10.000.000đ/suất.

3. Tiêu chuẩn học bổng:

Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, ưu tiên cho những sinh viên là con mồ côi và chưa nhận học bổng tài trợ lần nào.

4. Hồ sơ xét cấp học bổng gồm:

- Túi đựng hồ sơ;

- Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm);

- Đơn xin cấp bảng điểm của sinh viên năm học 2017-2018 (đối với sinh viên năm thứ 2, 3, 4), bản sao công chứng giấy báo trúng tuyển đại học (đối với sinh viên năm thứ nhất);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018.

5. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời hạn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 09/10/2018 (Thứ 3)

- Địa điểm: Phòng Công tác học sinh, sinh viên (gặp CV Trang)

Đây là công việc liên quan đến quyền lợi của sinh viên, đề nghị Lãnh đạo các khoa và Ban cán sự các lớp truyền thống quan tâm phổ biến cho sinh viên được biết để làm đơn xin cấp học bổng./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 2.319
Tổng số lượt truy cập: 5.309.281