Thông qua đề cương Luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh khóa 2015 – 2018 (TS lần 2) 11-04-2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các học viên về thời gian tổ chức thông qua đề cương luận án, cụ thể như sau:

(Xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 11
Tổng số lượt xem trang này: 2.058
Tổng số lượt truy cập: 8.243.043