Thông qua đề cương Luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh khóa 2016 – 2019 (TS lần 1) Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh 21-09-2016

Thực hiện kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo thông báo cho các Thành viên Hội đồng và các học viên về thời gian tổ chức thông qua đề cương luận án, cụ thể như sau: 

Thời gian duyệt đề cương: 14h00 ngày 7 tháng 10 năm 2016

Địa điểm: Phòng Hội thảo 1 - Trường Đại học Ngoại ngữ

Thành phần: Thành viên HĐ, NCS khóa 2016-2019 và toàn thể HV Cao học và   NCS toàn trường

Nhiệm vụ thực hiện:

Stt

Thời gian

Nội dung

Số lượng

Đơn vị

phụ trách

1

29.09.2016

 

 

Học viên nộp Đề cương

 

08 bản ĐC/ 01 HV

 

Khoa tiếng Anh (cô Thanh Thảo)

2

07.10.2016

 

- Duyệt đề cương

- Thư ký Hội đồng ghi lại từng mục có trong biên bản xét duyệt

(gồm: nội dung đề xuất, chỉnh sửa, bổ sung…)

 

Lưu ý:

 Yêu cầu học viên hoàn thành các khoản học phí và kinh phí của khóa học.

 Đề nghị lớp trưởng kịp thời thông báo đến các anh chị học viên biết và thực hiện.

(xem chi tiết file đính kèm)


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 23
Tổng số lượt xem trang này: 1.754
Tổng số lượt truy cập: 8.032.376