Thông tin dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K16 tại Huế 20-01-2021

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K16 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm.
FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 10
Tổng số lượt xem trang này: 923
Tổng số lượt truy cập: 10.669.537