Thông tin dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K17 tại Huế 06-10-2021

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin cần thiết cho sinh viên các lớp Anh bằng 2 hệ Chính quy K17 tại Huế, cụ thể xem ở file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 29
Tổng số lượt xem trang này: 955
Tổng số lượt truy cập: 10.900.251