Thông tin dành cho học viên các lớp Anh Bằng 2 VLVH 19-10-2018

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi kèm các thông tin dành cho học viên các lớp Anh bằng 2 VLVH, học viên vui lòng xem file đính kèm.


 
 
 
 
Bài viết đã đăng
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 983
Tổng số lượt truy cập: 7.416.323