Thông tin dành cho lớp Anh Bằng 2 K17 Chính quy tại Huế 18-02-2022

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Ngoại ngữ gửi đến học viên Anh B2 K17 tại Huế các thông tin quan trọng, vui lòng xem chi tiết file đính kèm.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 39
Tổng số lượt xem trang này: 593
Tổng số lượt truy cập: 10.901.459