File mẫu về thông tin sinh viên tốt nghiệp, vui lòng tải tại đây

 

Khóa K2 (2005-2009)

 

Khóa K3 (2006-2010)

 

Khóa K4 (2007-2011)

 

Khóa K5 (2008-2012)

 

Khóa K6 (2009-2013)

 

Khóa K7 (2010-2014)

 

Khóa K8 (2011-2015)

 

Khóa K9 (2012-2016)

 

Khóa K10 (2013-2017)

 

Lưu ý: Để xem thông tin trong các file đính kèm trên đề nghị liên hệ sđt: 0914.172.246 (gặp Thầy Phan Thanh Tiến, PTP Đào Tạo) để được hướng dẫn. Xin cám ơn.

 

Thống kê dữ liệu các khóa tốt nghiệp

 

Khóa K5 (2008-2012)

 

Khóa K6 (2009-2013)

 

Khóa K7 (2010-2014)

 

Khóa K8 (2011-2015)

 

Khóa K9 (2012-2016)

 

Khóa K10 (2013-2017)

 

Khóa K11 (2014-2018)

 

Khóa K12 (2015-2019)

 

Khóa K13 (2016-2020)

 

Khóa K14 (2017-2021)


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 13
Tổng số lượt xem trang này: 4.388
Tổng số lượt truy cập: 7.257.166