Thông tin và hướng dẫn về đào tạo theo tín chỉ dành cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế 20-08-2018

Sinh viên vui lòng xem chi tiết file đính kèm


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 34
Tổng số lượt xem trang này: 4.014
Tổng số lượt truy cập: 5.078.790