Thu học phí HKII năm học 2016-2017 đối với sinh viên các khóa chính quy 22-04-2017

Hiện nay, trường đã chính thức lập biên lai học phí gửi qua ngân hàng thu hộ HKII năm học 2016-2017 và hệ thống trang tín chỉ các nhân đã hình thành biên lai thu hộ. Do đó, khi xem trang tín chỉ đào tạo chỉ là biên lai thu hộ trong trạng thái chưa thu tiền được. Vì vậy, sinh viên cần lưu ý đóng học phí qua ngân hàng theo đúng quy định của nhà trường (xem chi tiết file đính kèm):


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 5.756
Tổng số lượt truy cập: 8.242.999