Thu nợ học phí đối với sinh viên các khoá K9,K10, K11, K12 Học kỳ I - năm học 2016 - 2017 23-02-2017

Sau khi hoàn thành công tác đối chiếu nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017, thời gian đối chiếu từ ngày 09/02/2017 đến hết ngày 21/02/2017.

Nay, Trường chính thức gửi danh sách nợ học phí đến Phòng Công tác Học sinh Sinh viên để xử lý kỷ luật theo quy định những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo (danh sách này được đăng tải tại website của Trường: hucfl.edu.vn và tại bảng thông báo Phòng KH-TC). Đồng thời, những sinh viên này vẫn phải nộp học phí học kỳ I năm học 2016-2017 qua ngân hàng (thu hộ). Thời gian nộp nợ học phí hệ chính quy học kỳ I năm học 2016-2017 đợt 4: từ ngày 23/02/2017 đến hết ngày 03/03/2017. Sau ngày 04/03/2017 Trường sẽ chốt danh sách nợ học phí học kỳ I năm học 2016-2017. Những sinh viên không nộp học phí sau thời hạn nêu trên Trường sẽ yêu cầu Phòng Công tác Học sinh Sinh viên tiếp tục xử lý.

Đề nghị Phòng CTHSSV và các bộ phận liên quan thông báo cho sinh viên thực hiện./.

FILE ĐÍNH KÈM:
     tong_hop.xls

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 735
Tổng số lượt truy cập: 5.072.040