TKB các lớp bằng 2 tại Huế, liên thông SPTA tại Huế và Quảng Trị năm học 2015-2016 16-01-2016

Phòng Đào tạo thông báo đến các học viên thời khóa biểu cụ thể của học kỳ này như sau: 
(TKB đính kèm)
Lưu ý: - 2 lớp Anh bằng 2 K9 học chung TKB và theo dõi kế hoạch để đi thực tập và làm báo cáo, thông báo về việc thực tập sẽ được cập nhật chi tiết sau.
Lịch thi dự kiến của 2 lớp Bằng 2 K9,K10 sẽ được chuyển ra sau Tết âm lịch, dự kiến đầu tháng 3. Đề nghị anh chị học viên lưu ý để sắp xếp thời gian cho phù hợp.
- Buổi học đầu tiên của các lớp mới cụ thể sau:
+ Lớp Bằng 2 K11 : 18h00, ngày 18/1/2016, Phòng AII.7
+ Lớp LT SPTA Huế K11: 8h00, ngày 16/1/2016, Phòng AII.8
+ Lớp LT SPTA Quảng Trị K11: 7h30, ngày 16/1/2016, Phòng 302, Phân Hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 1.664
Tổng số lượt truy cập: 8.320.195