Tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV 05-01-2018

Thực hiện Kế hoạch năm học 2017 – 2018, Nhà trường dự kiến tổ chức Hội nghị đại biểu CTSV với chủ đề “Đánh giá các hoạt động hỗ trợ sinh viên và phong trào Đoàn – Hội” vào ngày 28/01/2018 (Chủ nhật). Để Hội nghị diễn ra hiệu quả, đề nghị Lớp trưởng các lớp truyền thống thực hiện những công việc cụ thể ở trong file đính kèm.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 55
Tổng số lượt xem trang này: 771
Tổng số lượt truy cập: 5.075.945