Thông báo tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2016 (đã thay đổi thời gian tổ chức) 21-09-2016

Nhằm giải đáp những vướng mắc trong quá trình nghiên cứu và chia sẻ những kinh nghiệm nghiên cứu khoa học giữa các nhà khoa học, chủ nhiệm đề tài, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế sẽ tổ chức Hội thảo chuyên đề Triển khai NCKH dành cho cán bộ, giảng viên và sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường vào ngày 29 tháng 10 năm 2016.

Thời gian: 7h30, ngày 29 tháng 10 năm 2016.

Địa điểm: Hội trường 1, Nhà Hiệu Bộ, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế, 57 Nguyễn Khoa Chiêm, TP Huế.

Hình thức tổ chức:

Yêu cầu các Chủ nhiệm đề tài đang thực hiện đề tài NCKH cấp Trường năm 2016 nộp Báo cáo tiến độ NCKH (mẫu đính kèm) và gửi về Phòng KH,CN&HTQT trước ngày 6/10/2016.  Dựa trên các bản báo cáo này, Ban tổ chức sẽ chọn một số báo cáo trình bày tại Hội thảo (dự kiện 8 báo cáo). Thời gian báo cáo: 10 phút (5 phút báo cáo + 5 phút giải đáp, thảo luận). Trong quá trình thảo luận, các nhà khoa học, trợ lý khoa học, giảng viên sẽ tư vấn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về quá trình triển khai NCKH cho Chủ nhiệm đề tài.

Thành phần tham gia:

- Lãnh đạo các Khoa và trợ lý NCKH các Khoa;

- Các cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên sau Đại học quan tâm nghiên cứu khoa học trong toàn Trường;

- Các cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên đang thực hiện đề tài NCKH độc lập cấp Trường (bắt buộc).

- Số lượng sinh viên, học viên sau Đại học tham dự được phân bổ như sau:

Khoa tiếng Anh: 40 SV;      Khoa NN và VH Nhật Bản: 25 SV;     Khoa tiếng Nga: 5 SV;

Khoa tiếng Trung: 30 SV;   Khoa NN và VH Hàn Quốc: 10 SV;    Khoa tiếng Pháp: 20 SV;

Khoa Quốc tế học: 10 SV;  Khoa Việt Nam học: 20 SV;               Học viên sau ĐH: 15 HV.

Trường đề nghị các đơn vị phổ biến Thông báo đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên, học viên sau Đại học và triển khai thực hiện đúng kế hoạch; đề nghị Trợ lý Khoa học của các đơn vị gửi danh sách sinh viên tham dự về Phòng KH,CN&HTQT qua email detaidhnn@gmail.com muộn nhất ngày10/10/2016.

Trân trọng cảm ơn./.

FILE ĐÍNH KÈM:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 7
Tổng số lượt xem trang này: 2.015
Tổng số lượt truy cập: 8.032.162