Tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Ngôn ngữ học ngữ liệu và ứng dụng” 16-06-2019

“Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Ứng dụng” là chuyên đề của Ngôn ngữ học có nhiệm vụ nghiên cứu về cách thức thu thập, xử lý và khai thác kho ngữ liệu để phục vụ cho việc nghiên cứu ngôn ngữ và các ứng dụng khác liên quan đến ngôn ngữ. 

Mục tiêu của chuyên đề này là nhằm cung cấp cho người học kiến thức chuyên sâu về ngữ liệu, các loại ngữ liệu và đặc điểm của ngữ liệu. Ngoài ra, chuyên đề này còn giúp cho người học khả năng tự thu thập, xử lý và khai thác kho ngữ liệu để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu riêng của mình một cách tự động, nhanh chóng và hiệu quả.

Nhằm tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các lý thuyết, phương pháp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo về ngôn ngữ học ngữ liệu, ngôn ngữ học tính toán, hướng đến việc ứng dụng vào giảng dạy và nghiên cứu, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế đã liên hệ mời PGS. TS. Đinh Điền (Tiến sĩ Khoa học Máy tính, Tiến sĩ Ngôn ngữ học so sánh; Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học tính toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) đến giảng dạy chuyên đề “Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Ứng dụng” cho cán bộ, giảng viên khoa Việt Nam học, Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc; giảng viên tổ/bộ môn ngôn ngữ của các khoa tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Anh chuyên ngành; cán bộ phòng Cơ sở vật chất; nghiên cứu sinh và học viên cao học của Trường từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 06 năm 2019, tại Hội trường 1, tầng 3, nhà Hiệu bộ.

 

 

 

 

 

 

Sau ba ngày học bồi dưỡng, với buổi học chung và hai buổi chuyên sâu (ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và ngôn ngữ học tính toán), lớp bồi dưỡng chuyên đề “Ngôn ngữ học Ngữ liệu và Ứng dụng” đã thành công tốt đẹp. Kết quả có 65 cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh và học viên Cao học của Trường được cấp Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên đề.

 

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 19
Tổng số lượt xem trang này: 892
Tổng số lượt truy cập: 8.032.237