1. Thời gian đăng ký: Từ ngày 27/2/2017 đến 03/3/2017 (Trong thời gian làm việc, ĐT liên hệ: 0234. 3861778).
2. Thời gian thi: 07h00 ngày 05/3/2017 (Chủ nhật).
3. Địa điểm: Đăng ký và thi tại Trung tâm GDQP - Huế (161 Nguyễn Khoa Văn, phường Phú Bài, TX Hương Thủy, TT Huế).
Lưu ý: Sinh viên có thể đăng ký theo nhóm hoặc cá nhân tại phòng Đào tạo và QLSV của Trung tâm GDQP Huế. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 41
Tổng số lượt xem trang này: 703
Tổng số lượt truy cập: 5.071.811