Trả lại tiền lệ phí thi tuyển sinh Bằng 2, Liên thông SP TA năm 2015 tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế 16-12-2015

Trường đã tạm thu dự thi tuyển sinh ĐH hệ KCQ khóa thi ngày 15/11/2015. Số tiền đã tạm thu như sau:

+ Đối với phí dự thi TS Bằng 2 đã thu: 105.000đ/1HV

+ Đối với phí dự thi TS LTSPTA đã thu: 500.000đ/ 1HV

Theo TT40/2015/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 27/03/2015: 35.000 đ/1môn thi.

Do vậy, lệ phí thi tuyển sinh:

- Bằng 2 tiếng Anh chỉ có 2 môn thi nên số tiền thu là: 70.000 đ/ 1HV, số tiền trả lại: 35.000đ/1HV.

-Liên thông sư phạm tiếng Anh có 3 môn thi nên số tiền thu là: 105.000 đ/1HV, số tiền trả lại: 395.000đ/1HV.

Nay Trường thông báo để trả lại số tiền thừa cho các học viên thi tuyển sinh Bằng 2 và Liên thông sư phạm tiếng Anh khóa thi ngày 15/11/2015 tại Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Huế.

Thời gian trả lại: Từ ngày 15/12/2015 đến ngày 30/01/2016.

Địa điểm trả lại: Phòng Kế hoạch tài chính – Trường Đại học Ngoại ngữ.

Đề nghị Phòng CTSV và các bộ phận liên quan thông báo cho học viên thực hiện./.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 15
Tổng số lượt xem trang này: 1.252
Tổng số lượt truy cập: 8.320.455