TRỢ CẤP XÃ HỘI

         Trích dẫn Thông tư liên tịch số 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 25/08/1998 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập và Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

1. Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội

Đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội là sinh viên đang học tại các trường đào tạo công lập hệ chính quy tập trung - dài hạn trong nước thuộc các diện sau đây:

            - Sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực vùng cao, vùng sâu ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường đào tạo;

            - Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

            - Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật.

            2. Mức trợ cấp xã hội

            - Mức 140.000 đồng/tháng: Áp dụng đối với sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực vùng cao, vùng sâu.

            - Mức 100.000 đồng/tháng: Áp dụng đối với các đối tượng còn lại.

            3. Trình tự, thủ tục và hồ sơ

            Sinh viên thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội phải làm đơn xin hưởng trợ cấp xã hội và phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định mới được Nhà trường xét cho hưởng trợ cấp xã hội, cụ thể như sau:

- Đối với sinh viên là người dân tộc ít người thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực vùng cao, vùng sâu:

+ Bản sao chứng thực giấy khai sinh và bản sao chứng thực sổ hộ khẩu gia đình (thường trú ở vùng cao, vùng sâu và vùng đặc biệt khó khăn ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường đào tạo).

- Đối với sinh viên là người mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:

+ Giấy xác nhận sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa do Cơ quan thương binh xã hội cấp Quận, Huyện, Thị xã cấp, trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi sinh viên cư trú.

- Đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật:

              + Kết luận của Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01 – ban hành kèm theoThông tư số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).


 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 12
Tổng số lượt xem trang này: 732
Tổng số lượt truy cập: 5.291.090