Viện Goethe Hà Nội trao tặng tài liệu tiếng Đức cho Trường Đại học Ngoại ngữ 08-01-2018

Trong mối quan hệ hợp tác về giáo dục và văn hóa, vào ngày 23 tháng 11 năm 2017, Viện Goethe Hà Nội đã tổ chức trao tặng tài liệu tiếng Đức cho Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhằm phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại Trường.

 

Giáo trình tiếng Đức các cấp độ và sách tham khảo do Viện Goethe Hà Nội tài trợ là những cuốn sách tiếng Đức đầu tiên nhà trường tiếp nhận, vì vậy có ý nghĩa vô cùng quan trọng và có giá trị biểu tượng sâu sắc, thể hiện bước phát triển quan hệ giữa Nhà trường và Viện. Thông qua Trung tâm Thông tin – Thư viện của Trường, đông đảo giảng viên và sinh viên sẽ có thể tiếp cận đến nguồn tài liệu này. Sự hợp tác chặt chẽ và quan tâm hỗ trợ của Viện Goethe Hà Nội qua việc cung cấp các tài liệu dạy học cũng như phối hợp tổ chức các sự kiện tập huấn, văn hóa chắc chắn là những tiền đề giúp Nhà trường thúc đẩy triển khai giảng dạy tiếng Đức cũng như quảng bá văn hóa Đức rộng rãi đến các đối tượng sinh viên.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 134
Tổng số lượt xem trang này: 2.134
Tổng số lượt truy cập: 10.900.821