Xây dựng ngữ liệu song ngữ nhằm ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ và tiếng Việt cho người nước ngoài 24-10-2018

Nằm trong chương trình của Hội thảo Quốc tế Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy Ngôn ngữ, ngày (24/10) PGS. TS. Đinh Điền, Giám đốc Trung tâm Ngôn ngữ học tính toán, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi thuyết trình chuyên đề Xây dựng ngữ liệu song ngữ nhằm ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ và tiếng Việt cho người nước ngoài”.

 

Với mục tiêu nhằm tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các lý thuyết, phương pháp trong nghiên cứu khoa học và đào tạo, hướng đến việc ứng dụng vào giảng dạy ngoại ngữ nói chung, tiếng Việt cho người nước ngoài nói riêng cho các giảng viên tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Buổi thuyết trình có sự tham gia của Lãnh đạo Nhà trường, giảng viên có quan tâm, học viên cao học và đông đảo các bạn sinh viên khoa Việt Nam học.

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thống kê
Tổng số người đang online: 5
Tổng số lượt xem trang này: 1.145
Tổng số lượt truy cập: 7.865.950